• “Model przywództwa - wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy”

    maj/20/2006

    Akademia Pedagogiczna w Krakowie zorganizowała ogólnopolską konferencję naukową pt. “Model przywództwa - wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy”, która odbyła się w dniach 18-19 maja 2006 roku.