• “Wodzowie, uwodziciele, liderzy? Współczesne koncepcje przywództwa”

  maj/28/2006

  W dniach 26-28 maja 2006 roku odbyła się w Collegium Civitas pierwsza ogólnopolska konferencja podejmująca zagadnienia przywództwa pt. “Wodzowie, uwodziciele, liderzy? Współczesne koncepcje przywództwa”. W 20 sesjach wystąpiło 80 referentów.

  Na początku nowego stulecia w polityce, biznesie i innych sferach ludzkiej działalności, nasza uwaga coraz częściej kieruje się na przywódców. Jedni widzą w tym próbę upraszczania rzeczywistości, inni poszukiwania odpowiedzialnych za poszczególne wydarzenia.

  Do patrzenia zwłaszcza na politykę poprzez pryzmat przywództwa w znaczący sposób przyczyniają się również media, pisząc o stylu politycznym i charyzmie, i to nie tylko w czasie kampanii wyborczych. Instytucje polityczne — tak rządowe, jak i pozarządowe — często funkcjonują w sferze publicznej ustami swoich przywódców. Wydarzenia polityczne nabierają charakteru rywalizacji osobowości. Tendencja do personalizacji polityki dotyczy również świata idei. Proces ten zachodzi również w biznesie.

  Mimo znacznego zainteresowania rolą przywódców we współczesnym świecie, można odnieść wrażenie, że problem przywództwa w sferze publicznej znajduje się na uboczu głównych nurtów współczesnych nauk społecznych i humanistycznych. Sądzimy, że wrażenie takie wywołane jest przede wszystkim faktem, iż osoby badające zjawiska związane z przywództwem są rozproszone w wielu dziedzinach nauki.

  Konferencją naszą chcieliśmy sprawić, żeby problematyka przywództwa politycznego zaistniała w sposób bardziej spójny, jako odmienna kategoria badawcza, a wszyscy Ci, którzy się nią zajmują, uzyskali możliwość wymiany poglądów i podzielenia się wynikami swoich badań.

  Przywództwo jest bardzo obszernym tematem badawczym. Można na nie patrzeć z punktu widzenia roli elit, jak również ze strony odbiorców ich działań; można badać narzędzia wykorzystywane przez przywódców, jak również sposób ich wykorzystania. Charakter przywództwa można badać przez pryzmat osobowości, jak również widzieć go jako wypadkową uwarunkowań kulturowych i instytucjonalnych. Można definiować je poprzez styl, typy osobowości, dokonania lub relacje interpersonalne. To tylko niektóre sugestie kierunków badań.

  Interesuje nas podejście teoretyczne i praktyczne. Zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy do tych wszystkich politologów, socjologów, psychologów, historyków, ekonomistów, którzy zajmują się:

  • Procesami decyzyjnymi
  • Rekrutacją do polityki
  • Marketingiem politycznym
  • Zagadnieniami wyborczymi
  • Komunikacją polityczną
  • Psychologią zachowań politycznych
  • Psychologią społeczną
  • Polityczną rolą mediów
  • Badaniem biografii postaci historycznych
  • Filozofią polityki
  • Antropologią polityki
  • Myślą polityczną
  • Elitami i autorytetami
  • Ruchami społecznymi
  • Zarządzaniem organizacjami biznesowymi
  • Teorią zarządzania
  • Zarządzaniem instytucjami publicznymi
  • Zarządzaniem organizacjami non-profit
  • Stosunkami międzynarodowymi i studiami strategicznymi
  • Administracją publiczną
  • Teorią przywództwa
  • Przywództwem religijnym
  • Przywództwem i metodami wsparcia przywództwa
  • Społecznym odbiorem przywództwa
  • Naukami wojskowymi