• ZAPROSZENIE: “Gry i symulacje jako przedmiot i metoda badań w naukach społecznych”

  czerwiec/12/2008

  Instytut Studiów nad Przywództwem Collegium Civitas oraz Instytut Studiów Politycznych PAN serdecznie zapraszają na konferencję pt. “Gry i symulacje jako przedmiot i metoda badań w naukach społecznych”, która odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2008 r. w Collegium Civitas w Warszawie! Zapraszamy osoby zainteresowane do przesyłania do 30 września swoich zgłoszeń i propozycji referatów!

  Celem spotkania jest interdyscyplinarna wymiana doświadczeń oraz dyskusja nad zastosowaniem gier i symulacji w działaniach oraz badaniach społecznych.

  Sytuacja przywódców oraz innych osób działających w organizacjach i instytucjach często przypomina grę z wieloma niewiadomymi, której rezultat jest pochodną zarówno struktury, jak i celów, umiejętności i wyobraźni uczestników. Dlatego też specjaliści z różnych dziedzin używają gier i symulacji do opisu i wyjaśniania działań społecznych. W efekcie – oprócz domowej półki i Internetu – gry i symulacje spotyka się m.in. w systemie edukacyjnym, analizach ekonomicznych, w systemach eksperckich i procesach wspomagania zmian organizacyjnych. Gry i symulacje coraz mocniej wrastają zatem w nasze otoczenie i coraz częściej stają się jednocześnie przedmiotem i metodą badań podstawowych i stosowanych.

  Zakładamy, że przenikanie się gier i symulacji w zakresie teorii, metodologii i praktyki może w znaczący sposób przyczynić się do lepszego zrozumienia zjawisk społecznych. Chcielibyśmy zebrać niektóre polskie doświadczenia w tym zakresie i uzyskać odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Teoretyczne aspekty gry i symulacji: Czy i w jakim stopniu gra i symulacja to reprezentacja zjawisk społecznych? Jak, na użytek nauk społecznych, należy definiować grę, a jak symulację?
  • Praktyka dydaktyczna: Jak można używać gier i symulacji w procesie edukacyjnym i szkoleniowym?
  • Praktyka badawcza: Co za pomocą gier i symulacji można i warto badać? Na ile gry i symulacje mogą służyć naukom społecznym jako narzędzie badawcze, w tym jako narzędzie predyktywno-ewaluacyjne?

  Zapraszamy teoretyków i empiryków ze wszystkich dziedzin nauki, w tym z dziedziny politologii, socjologii, studiów strategicznych, zarządzania, ekonomii, czy psychologii, skłaniających się zarówno do teorii racjonalnego wyboru, jak i innych typów myślenia o grach i symulacjach, aby podzielili się swoją wiedzą i pomysłami.

  Planujemy część seminaryjną i warsztatową. W części pierwszej prezentowane będą referaty, w części drugiej – konkretne gry i symulacje. Zapraszamy do składania propozycji referatów, oraz gier i symulacji wraz z zapotrzebowaniem na materiały i sprzęt multimedialny.

  Koszt: 300 PLN (dla doktorantów i studentów – 150 PLN). Organizatorzy nie zapewniają noclegów, ale służą pomocą w ich znalezieniu. Po spotkaniu planujemy wydanie publikacji. Wpłat prosimy dokonywać na konto Collegium Civitas.

  Collegium Civitas
  00-901 Warszawa, Plac Defilad 1, XII piętro
  Bank Pekao S.A.
  numer rachunku: 45 1240 6247 1111 0000 4980 2379
  z dopiskiem [Gry i symulacje]