• ZAPROSZENIE: “Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce”

  czerwiec/1/2007

  Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów na konferencję “Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce”! Konferencja odbędzie się w dniach 23 i 24 listopada 2007, w Collegium Civitas w Warszawie.

  Organizatorzy: Instytut Studiów nad Przywództwem Collegium Civitas, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

  Celem konferencji jest zbadanie roli mitów, symboli i rytuałów we współczesnej polityce. Dynamika współczesnej polityki coraz częściej ewoluuje wokół poszukiwania tożsamości i stabilności. Jednym ze sposobów niwelowania negatywnych emocji generowanych przez pełne napięcia konflikty o władzę i wpływ jest ucieczka w kierunku polityki symbolicznej. Rytuały, mity i symbole służą jako punkty odniesienia dla grup i społeczności nadając polityce charakter spójności i ciągłości i niwelując różnice między aktorami. Gdy sfera publiczna zdominowana jest przez media, współczesna polityka wypracowała cały katalog zachowań i słów, które społeczeństwo uznaje na naturalne i wręcz oczekiwane w każdej niemal typowej sytuacji: rywalizacji o wyborcę, obejmowania i składania urzędu, sukcesji, inauguracji, wystąpień telewizyjnych, podróży politycznych itp. Wiele z symbolicznych zachowań i konotacji uzyskało status mitów. Najpowszechniejsze z nich to mit „dobrego przywódcy”, mit „mądrego społeczeństwa”, mit „polityki jako sfery racjonalnych wyborów”, mit „demokratycznego pokoju”, mit „nowego początku”, mit „wroga”, mit „cichej większości” i wiele innych.

  Konferencja nasza skierowana jest do politologów, socjologów, psychologów, antropologów i kulturoznawców, którzy w swoich badaniach patrzą na politykę jako subiektywny świat symboli nasyconych emocjonalnymi konotacjami.

  W załącznikach przedstawiamy program ramowy oraz listę referatów w ramach paneli.

  Opłata konferencyjna wynosi 300 złotych (dla studentów i doktorantów 100 PLN). W ramach opłaty organizatorzy zapewniają: materiały konferencyjne, posiłki w czasie konferencji oraz publikację pokonferencyjną. Organizatorzy oferują swoją pomoc w znalezieniu noclegu.

  Numer konta:

  00-901 Warszawa, Plac Defilad 1, XII piętro

  Bank BPH S.A. oddział pl. Defilad 1 w Warszawie
  numer rachunku: 94 1060 0076 0000 3210 0007 1341

  Dopisek: “MITY”

  Kontakt: mgr Krzysztof Kasianiuk, przywodztwo@collegium.edu.pl.