• ZAPROSZENIE: “Charyzmatyczne przywództwo we współczesnym świecie”

  lipiec/5/2008

  Instytut Studiów nad Przywództwem Collegium Civitas oraz Instytut Studiów Politycznych PAN serdecznie zapraszają na konferencję pt. “Charyzmatyczne przywództwo we współczesnym świecie”, która odbędzie się w Collegium Civitas, w dniach 21-22 listopada 2008 r. Zapraszamy do składania propozycji referatów i uczestnictwa w konferencji!


  W tym roku mija 45 rocznica śmierci prezydenta Kennedy’ego, powszechnie uważanego za kwintesencję przywódcy charyzmatycznego. Jednocześnie na scenę polityczną wtargnął Barack Obama. Reakcje, jakie wywołuje, często porównywane są do entuzjazmu wzbudzanego przez swego wielkiego poprzednika. Jak bardzo uzasadnione jest to porównanie? Czy porównanie tych dwóch postaci pozwoli nam na uchwycenie specyficznego charakteru przywództwa zwanego charyzmatycznym? Zestawienie takich postaci jak Nelson Mandela i Martin Luther King, Piłsudski i Wałęsa niesie w sobie równie wiele konotacji.

  Postaci przytoczone powyżej są tylko pretekstem do rozważań. Charyzma jest bowiem jednym z częściej używanych przymiotników, gdy media i naukowcy napotykają na swej drodze polityków, liderów biznesu, autorytety w jakiś sposób odstające od przeciętności. W dzisiejszym świecie każdy, kto wnosi świeży powiew do polityki i biznesu, kto ma nieortodoksyjny styl bycia w sferze publicznej, kto proponuje wizje wykraczające poza codzienną rutynę uznany zostaje za charyzmatycznego przywódcę. Tak samo dzieje się w przypadku, gdy polityk czy biznesmen potrafi wzbudzić entuzjazm i poparcie dla swej osoby. Wszystko to sprawia, że pojęcia popularności i charyzmy niebezpiecznie się do siebie zbliżają. Jednocześnie mamy poczucie, że charyzma jest czymś szczególnym, czymś rzeczywiście wyróżniającym niektórych przywódców.

  Jak uchwycić to intuicyjne przekonanie o jej istnieniu? Czy możliwe jest naukowe zdefiniowanie charyzmy w świecie zdominowanym przez media? Czy dzisiejsza polityka sprzyja, czy też może niszczy przywódców o charyzmatycznym potencjale? Czy jest charyzma pojęciem dynamicznym, co sprawia, że Weberowskie jej rozumienie nie przystaje do naszej współczesności, może więc trzeba pojęcie charyzmy zdefiniować na nowo? Jakie cechy osobowości, stylu, działania polityków przyczyniają się do powstania współczesnych wyobrażeń przywództwa charyzmatycznego? W jakim stopniu twórcami tego wrażenia są specjaliści od wizerunku, a na ile jest ono pochodną kontekstu lub uwarunkowań instytucjonalnych? Jak się charyzma zaczyna a jak kończy? Czy charyzma jest stylem czy narzędziem?

  Oprócz praktycznej strony przywództwa charyzmatycznego interesują nas też zagadnienia koncepcyjno-teoretyczne związane z samą definicją pojęcia, odnajdywaniem jej różnych rodzajów, badaniem zmieniającego się charakteru przywództwa charyzmatycznego, relacji między przywódcami a zwolennikami, sposobami mierzenia charyzmy. Chcielibyśmy też zastanowić się nad funkcjonowaniem charyzmatycznego przywództwa czy możliwością jego zaistnienia w zależności od porządku instytucjonalnego i kultury politycznej.

  Jeśli prowadzicie Państwo badania lub interesujecie się problematyką, którą można odnieść do problematyki przywództwa charyzmatycznego, w polskim i niepolskim wydaniu, współczesnym lub historycznym ujęciu, to zapraszamy do udziału w naszej konferencji.

  Prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go do 30 września 2008 roku w wersji elektronicznej – na adres: charyzma@collegium.edu.pl, w tytule zamieszczając dopisek [CHARYZMA].