• Książki

    Bohdan Szklarski, „Przywództwo symboliczne: między rządzeniem a reprezentacją. Amerykańska prezydentura końca XX wieku” ISP PAN, Warszawa 2006.