• Materiały z mediów

    Wywiad z prezydentem Lechem Wałęsą

    Wywiad został przeprowadzony w maju 2006 roku i był prezentowany na konferencji “Wodzowie, uwodziciele, liderzy? Współczesne koncepcje przywództwa”. Prezydent Lech Wałęsa, w rozmowie z dr Bohdanem Szklarskim przedstawił swoją koncepcję przywództwa.

    Tu znajdziesz wywiad