• Archiwum

    Celem Archiwum ISnPCC jest stworzenie zbioru dokumentów oraz literatury dotyczącej zagadnień przywództwa. Na bieżąco zbierane są: materiały pochodzące z mediów i informacje o najważniejszych publikacjach na temat przywództwa.