• Działalność edukacyjna

    Działalność edukacyjna Instytutu skupia się na kształceniu w ramach studiów wyższych w Collegium Civitas. Oferujemy specjalizację magisterską “Polityka porównawcza i przywództwo polityczne” na studiach politologicznych oraz “Akademię Przywództwa”, tj. studium podyplomowe dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę praktyczną o nowe perspektywy i umiejętności.

    Zapraszamy na studia!