• Studia podyplomowe

    “Akademia Przywództwa” to studium podyplomowe dla osób, które chcą uzyskać wiedzę na temat teoretycznych i praktycznych wymiarów przywództwa, sprawowanego w znanej im sytuacji kulturowej, psychologicznej, społecznej, organizacyjno-instytucjonalnej i politycznej. Przywództwo widziane jest wielowymiarowo, więcej niż tylko w rozumieniu zarządzania.

    Program zajęć, prowadzonych przez praktyków, ujęty jest w wyjątkowej formie modułów, składających się z krótkiego wstępu teoretycznego oraz części praktycznej. Poprzez warsztaty, analizy przypadków, symulacje i gry, każdy uczestnik nabywa konkretną umiejętność.

    Więcej na temat profilu studium, zasad przyjęć i opłat można znaleźć tu.