• Dlaczego instytut?

    Gdy chcemy opisać np. świat polityki, tłumaczymy go głównie jako wypadkową konfliktów interesów, procedur politycznych, układów instytucjonalnych, struktur społecznych czy też działania sił ekonomicznych. Zapominamy, że w centrum tych prawidłowości jest człowiek. To jego motywacje, ambicje i wartości nadają dynamikę sferze publicznej. Jednak w większości przypadków, ludziom potrzebna jest mobilizacja, impuls z zewnątrz, pokazanie możliwości, wskazanie celu i kierunku działania. To z kolei są zadania dla przywódców.

    W Instytucie Studiów nad Przywództwem Collegium Civitas uważamy, że polityce należy nadać bardziej ludzki wymiar, patrząc na nią przez pryzmat działań kluczowych jednostek. Cel ten chcemy osiągnąć prowadząc badania naukowe, działalność dydaktyczną i popularyzatorską w szeroko rozumianej dziedzinie przywództwa, nie tylko politycznego. Wykłady publiczne, seminaria naukowe i konferencje organizowane przez Instytut służyć mają nie tylko wykreowaniu przywództwa jako odrębnej dziedziny badań naukowych, lecz również sprzyjać dialogowi między światem polityki i biznesu, a środowiskiem naukowym.