• Partnerzy

  Pragniemy podziękować wszystkim organizacjom i instytucjom, które pomagają w wypełnianiu misji Instytutu Studiów nad Przywództwem Collegium Civitas.

  W szczególności, dziękujemy współorganizatorom i organizacjom partnerskim, dzięki którym mogła odbyć się pierwsza, inauguracyjna konferencja ISnP CC pt. “Wodzowie, uwodziciele, liderzy? Współczesne koncepcje przywództwa”:

  • BRE Bank S.A.
  • Centrum Kreowania Liderów S.A.
  • Forum Młodych PKPP “Lewiatan”
  • Instytut Lecha Wałęsy
  • Instytut Studiów Politycznych PAN
  • “Manager Magazin”
  • Miasto Stołeczne Warszawa
  • “Polityka”
  • “Sprawne Państwo” Program Ernst & Young
  • “Stosunki Międzynarodowe”
  • Stowarzyszenie Szkoła Liderów
  • Związek Banków Polskich